Tax Refund:
  Procedura zwrotu podatku Tax Refund 2019

  • Przede wszystkim pozwól aby rok kalendarzowy 2019 się zakończył
  • Z początkiem Nowego Roku Twój pracodawca zobowiązany jest wystawić Tobie dokument W2 (odpowiednik polskiego PIT)
  • Weryfikacja W2 (sprawdź poprawność swoich danych i numer Social Security)
  • Kolejnym krokiem jest podpisanie z nami umowy w zakresie odzyskiwania zapłaconych podatków
  • W USA przeprowadzany jest proces zwrotu podatku oddzielnie stanowego i federalnego
  • Czeki ze zwrotem podatku zostaną wysłane na prywatny adres domowy osoby starającej się o zwrot
  • Realizacja Czeków ze zwrotem podatku następuje po ok. 12tygodniach od złożenia deklaracji podatkowych w USA